Kulturkonsult

Sedan länge har jag en högskoleexamen som bebyggelseantikvarie och har vid sidan om speljobb på senare år även arbetat med kulturhistorisk dokumentation för hotell med museiutställningar. Jag har också bidragit med åtskilligt kulturhistoriskt material till Sveriges Fängelsemuseum i Gävle.

AJ Krogmusik är samtidigt både ett event- och nöjesföretag och ett kunskapsföretag med en ständigt aktiv informationsverksamhet genom olika kulturprojekt. Företaget säljer kunskap om kulturhistoriska miljöer genom föreläsningar, sceniskt berättande, visningar av byggnader och genom uthyrning av dokument, inspelade intervjuer och foton. AJ Krogmusiks kulturhistoriska samling omfattar bl a ett hundratal bandintervjuer samt totalt omkring 13 000 foton – såväl digitala bilder som foton med olika slags äldre format.

En av AJ Krogmusiks nischer är att bistå med historisk research till hotell och restauranger som är inrymda i kulturhistoriskt intressanta byggnader. I dessa ”kulturhotell” eller ”kulturkrogar” hålls i många fall historiska events för näringslivet och privata sällskap. Här och var finns i sådana byggnader t o m små museer, som har guidade visningar för besökare och gäster. Till min kundkrets för AJ Krogmusik hör även släktforskare, journalister, lokalhistoriker och utställningsarrangörer.

Som kulturkonsult vänder jag mig såväl till näringsliv, offentlig sektor, kulturinstitutioner, privatpersoner som till det fria kulturlivet.

Anders Jansson,
AJ Krogmusik

© 2011  |  AJ Krogmusik  |  Kungsladugårdsgatan 16A  |  414 69 Göteborg  |  Tel. 0736-595 951  |  info@ajkrogmusik.com PRODUCERAD AV MIXDESIGN