Om AJ Krogmusik

AJ Krogmusik är ett enmansföretag som verkar för att skapa minnesvärd underhållning och musik- och nöjesupplevelser av högsta kvalitet. Med service gentemot kunder och uppdragsgivare i främsta rummet, arbetar jag för att uppfylla alla önskemål för varje enskild beställare. AJ Krogmusik arbetar på uppdrag av privatpersoner, företag, kommuner, föreningar och övriga näringslivet. Jag vill i företaget även verka aktivt för att pianobarer och pianounderhållning på krogar och hotell m m, ska återuppstå och utvecklas i Sverige och Norden.

Jag är utbildad som musiker vid bl a musiklinjen på Bollnäs folkhögskola (jazzinriktning) och under tre terminer på musikhögskolan i Göteborg. De senaste 20 åren har jag jobbat som frilansmusiker och barpianist i framför allt Västsverige och Göteborg, men även i övriga delar av landet. Jag spelar regelbundet för Göteborgs stad och till nöjesbokare som anlitar mig hör bl a 2Entertain AB, Nöjesvärdarna och Pianohuset Ltd.

Som kulturkonsult har jag bakgrund inom kulturmiljövården, med examen som bebyggelseantikvarie vid Göteborgs universitet. AJ Krogmusik levererar kulturhistoriskt material för forskning och utställningar – bl a dokumentation till museidelar vid hotell i Stockholm och Karlstad. Det kan t ex vara byggnadshistorik kring en historisk sevärdhet, som underlag för guideturer och informationsfoldrar. Jag arbetar också med sceniskt berättande, byggnadsvisningar och föreläsningar.

© 2011  |  AJ Krogmusik  |  Kungsladugårdsgatan 16A  |  414 69 Göteborg  |  Tel. 0736-595 951  |  info@ajkrogmusik.com PRODUCERAD AV MIXDESIGN